Adviezen Vlaamse Gezondheidsraad (VGR)

(werkgroep "Geestelijke Gezondheidszorg")

De Vlaamse Gezondheidsraad is ondertussen opgeheven en vervangen door de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)


Zie ook de website van de VGR op www.wvc.vlaanderen.be/vgr  


| naar boven |