Leden

Wettelijk zijn er 6 categorieën voorzieningen die lid kunnen zijn van de overlegplatforms: 

  1. Algemene ziekenhuizen die over een erkende psychiatrische ziekenhuisdienst beschikken (PAAZ)
  2. Psychiatrische ziekenhuizen (PZ)
  3. Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
  4. Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
  5. Initiatieven Beschut Wonen (BW)
  6. (sinds 2003) Voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg te organiseren

Klik hier voor een visuele voorstelling van de spreiding van deze voorzieningen over Vlaanderen en Brussel.

Daarnaast zijn (enkel) in Oost-Vlaanderen ook ziekenfondsen, diensten voor thuiszorg, patiënten- en familieverenigingen lid van het platform.

Alle leden zijn vertegenwoordigd in het Comité, het orgaan dat moet waken over de uitvoering van de opdrachten. 

De voorzieningen zijn evenwel niet verplicht om lid te worden van een overlegplatform of om actief deel te nemen aan de initiatieven. Het overlegplatform heeft m.a.w. de opdracht ervoor te zorgen dat voorzieningen uit vrije wil opteren voor een samenwerking met andere voorzieningen om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen. 

Het aanbod in de GGZ wordt vervolledigd met een aantal andere zorgvormen die ondanks hun onmisbare aandeel in de zorg nog niet definitief erkend zijn. Daardoor zijn zeook geen lid van de overlegplatforms, maar in hun werking komen ze wel vaak aan bod.

(Dag)activiteitencentra hebben als primaire doelstelling het bevorderen van het sociaal functioneren van psychiatrische patiënten door het bieden van ondersteuning onder de vorm van werk, dagstructurerende activiteiten, vorming en ontspanning. Vaak zijn ze ook gekoppeld aan ontmoetingshuizen.

Psychiatrische zorg in de Thuissituatie (PZT) biedt psychiatrische begeleiding in de reguliere woonomgeving van de cliënt. Zie ook hier.