Opdrachten

De Overlegplatforms hebben volgende wettelijke opdrachten:

  1. Overleg plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in hun werkingsgebied (in Vlaanderen valt dat telkens samen met de provincie)
  2. Overleg plegen over taakverdeling en complementariteit van het aanbod om zo beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren
  3. Overleg plegen over mogelijke samenwerking en taakverdeling met betrekking tot een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg
  4. Overleg voeren met andere overlegplatforms
  5. Meewerken aan gegevensverzameling en gebruik van deze gegevens, o.a. in het kader van het nationaal behoefteonderzoek geestelijke gezondheidszorg
  6. Overleg plegen over het te voeren opname-, ontslag- en doorverwijzingsbeleid en over de coördinatie van het medisch en psychosociaal beleid
  7. Beschikken over een ombudsfunctie zoals bepaald in de wet betreffende de rechten van de patiënt (klik hier voor alle info)

De platforms zijn behoorlijk vrij in de wijze waarop ze hun doelstellingen realiseren.