Regelgeving Overlegplatforms GGZ

De Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg werden opgericht door het "K.B. van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten".

In augustus 2003 verschenen enkele K.B.'s die wijzigingen aanbrengen in zowel de opdrachten als de samenstelling van de overlegplatforms. 

Klik hier voor een gecoördineerd KB. 

De overheid formuleert geen richtlijnen over de wijze waarop een overlegplatform zijn doelstellingen dient te realiseren. De voorzieningen zijn bovendien niet verplicht om lid te worden van een overlegplatform of om actief deel te nemen aan de initiatieven. Het overlegplatform heeft m.a.w. de opdracht ervoor te zorgen dat voorzieningen uit vrije wil opteren voor een samenwerking met andere voorzieningen om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen. 

Hieronder vindt u de afzonderlijke KB die de werking van de overlegplatforms GGZ regelen.